složení kapely :

kytara - JIRKA BUŠEK EX KABÁT / dříve - Kabát, Virus, Hej-Vy, Test Rock, Množiny, Prezence, ...

basa - VÍŤA CHOCHOLOUŠ / dříve - Doctor Victor, Blue Rocket, ...

zpěv - MARTIN KOLÁCZ KOLÁČNÝ / dříve - Hlahol, Wotyx, Kamarila, Great... 

bicí - PAVEL SCHWARZ / dříve -  Maessorr Structorr, Volfs Gang, ...